Regulamin - Be-do.pl - Akcesoria dla dzieci

Przejdź do treści

Menu główne:
Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego www.be-do.pl jest BEDO Sp. z o.o. o numerze NIP: 969 160 84 52, REGON 243370059 z siedzibą w: 44-105 Gliwice, ul. Tarnogórska 114c.

I. Postanowienia ogólne
 1. Celem działania sklepu internetowego www.be-do.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów dla dzieci: odbijaków, śliniaków, przewijaków etc.
 2. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba, że zaznaczono inaczej. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Dane zamieszczone na witrynie sklepu internetowego www.be-do.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.be-do.pl oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

II. Rejestracja i logowanie
 1. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie jest rejestracja (utworzenie) konta użytkownika. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
 2. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki "Twoje Konto".
 5. Klient wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego www.be-do.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

III. Procedura składania zamówień
 1. W sklepie można składać zamówienia 24 godziny na dobę korzystając z adresu www.be-do.pl
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję "Dodaj do koszyka" na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku "Złóż zamówienie" znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku "Złóż zamówienie" Klient wskazuje:
 • adres, na jaki mają być dostarczone wskazane wcześniej produkty
 • sposób dostawy
 • formę płatności
Dokonanie powyższych czynności oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

IV. Realizacja zamówienia
 1. Poprzez kliknięcie w ikonę „Złóż zamówienie” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
 4. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji najpoźniej w terminie do 3 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie.
 6. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup – paragon fiskalny, faktura VAT na żądanie, zgodnie z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
 7. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i - gdy dokonano przedpłaty - całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
 8. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądż w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błednego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

V. Płatność i dostawa
 1. Sklep internetowy www.be-do.pl umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności oferowanego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Sprzedawcy (w przypadku Transportu własnego Sprzedawcy), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli towar jest uszkodzony należy sporządzić protokół szkody.

VI. Warunki reklamacji towarów
 1. Reklamacje (zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową) będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy dostarczyć na adres prowadzenia działalności Sprzedającego
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym potwierdzenia zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi kupujący.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży / zwrot produktów
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) kupionego towaru.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym tzn. towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i w stanie niewskazującym na użycie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej sklepu. Do takiej przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zwrot powinien nastąpić w terminie nie przekraczającym 14 dni.

VIII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
Kategorie produktów
Menu
Znajdź produkt
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego